RSS

Månadsarkiv: april 2013

Ledarhjärtat.

”Den viktigaste beståndsdelen i formeln för framgång är att veta hur man ska komma överens med människor”. Theodre Roosevelt.
Ledarskap handlar om hjärtat, om att ha empati, förståelse. Människor bryr sig inte om hur mycket du vet, förrän de vet hur mycket du bryr dig. I förlängningen betyder det att ha en iver att hitta det bästa hos andra…inte det värsta…genom att bry sig om andra.
Detta innebär ett par saker.
För det första har vi människor en del saker gemensamt som ledare måste möta.
¤ Vi tycker om att känna oss speciella. Ge därför ärligt menade komplimanger.
¤ Vi önskar en bättre morgondag. Ge hopp.
¤ Vi vill veta vart vi ska gå. Visa på kursen.
¤ Vi är själviska. Möte behoven.
¤ Vi tappar modet. Uppmuntra.
¤ Vi vill framgång. Hjälp dem att vinna.
Även om det finns gemensamma aspekter måste man ändå behandla människor som individer. örmågan att se varje enskild människa, förstå honom/henne och få kontakt är en betydande faktor när det gäller att lyckas i relationer.
För det andra – älska människor. Det är detta som människor läser av först oavsett struktur och ledarskap.
Som en följd av detta – hjälp människor. Koncentrationen skall ligga på att ge, inte ta.
Detta är fundamentalt oavsett var vi befinner oss.
Det finns inte en anställd som egentligen inte har dessa 6 behov och som ledaren behöver möta. Det finns ingen elev som går till skolan med intensionen att misslyckas. Han/hon har också dessa behov och vill ha hjälp att lyckas. Pedagogens utmaning.
Om detta inte sker, om en avdelning inte producerar, en elev inte lyckas, borde det väcka en iver att förändra så att framgång nås.
De här 6 behoven kan också utgöra en lite test på hur du är som ledare, hur du är på att möta dessa behov. Det finns alltid utrymme för förbättringar.
Albert Einstein sa så här: ”Besynnerlig är situationen här på jorden. Var och en utav oss kommer hit på ett kortvarigt besök, utan att veta varför, och ändå synes det vara ett gudomligt syfte. Med utgångspunkt för dagligt liv är det i alla fall en sak vi vet: människan är här på grund av andra människor”.

Trevlig läsning.
Anders

Annonser
 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 20 april, 2013 i Okategoriserade

 

En dam.

”Att vara ledare, är som att vara dam. Om du måste berätta för människor att du är det, så är du det inte”. Citatet härör från Margaret Thatcher, nyligen avliden.
Har du varit med om att komma till ett möte i en förening, styrelse eller liknande och efter en stund upptäcka att det är inte den valde ordföranden som är ledaren utan en annan person vid mötet. Det visar sig i att människor vänder sig mot ledare när någon ställer en fråga. Vem vill de höra? Upptäcker du detta ser du skillnaden på den som leder mötet och den som leder människor, och då är det inte den som ledere mötet som är den verklige ledaren.
Man kan också kalla det för formella och informella ledare. Formell ledare kan man vara i kraft av en struktur eller organisation. Informell ledare är man i kraft av ledarförmågan man besitter. Ibland sammanfaller de.
Varför är det så? Jo. Människor följer individer vars ledarskap de respekterar. Någon som är en åtta i ledarskap (på en skala från 1-10), går inte iväg och letar efter en sexa som han/hon kan följa – han/hon följer helt naturligt en nia eller tia.
Om vi nu mixar ihop detta så att en ledar med formell makt och som är en åtta i ledarskap skall anställa en medarbetar kommer han/hon automatiskt att söka en sexa eller sju. Inte en åtta, nia eller tia för han/hon kan inte anställa någon som har liknande eller starkare ledaregenskaper. Han/hon ser dem inte. Man kan inte uppfatta starkare ledaregenskaper än man själv har.
Det här är viktigt att reflektera kring eftersom ordföranden i föreningen inte nödvändigtvis är den person med de starkaste ledaregenskaperna. Eller ordföranden i företagets styrelse. Pedagogen med de bästa betygen är inte den självklara ledaren i klassrummet.
I en förlängning är detta också viktigt vid rekrytering av personal oavsett område och befattning.
Vi behöver arbeta med detta i Älvsbyn. Tyvärr har jag mött situationer där barn och ungas ledaregenskaper uppfattats som besvärande/utmanande och något som ”vi skall arbeta bort”. (Gott är ändå att entreprenörskap finns som en röd tråd i skolan. Det borgar för en förändring).
Det ter sig också märkligt att det i Älvsbyn alltid saknas kompetenta ledare till de flesta tjänstetillsättningarna. Om det härrör från ovan låter jag vara osakt men att vi behöver arbeta med frågan är odiskutabelt.

Trevlig läsning.
Anders

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 10 april, 2013 i Okategoriserade