RSS

Månadsarkiv: maj 2013

VM-guld!!!

Slutsignalen ljuder fortfarande. Det känns så i alla fall. Fantastiskt. Seger. Men resan dit var minst sagt krokig. Spelare och ledare var ifrågasatta. Hade de vad som krävdes, eller?
När bröderna Sedin kom in i laget förändrades situationen. Deras skicklighet att spela hockey var uppenbar. Men ännu mer bidrog deras ledaregenskaper. De fick mer speltid. Andra i laget underordnade sig detta. Lite osvenskt eller?
Varför? Brödernas ledarsignal, ”Vi vill hjälpa laget att vinna till varje pris”. Och de lyckades. Laget började tro på sig själva. Spelare växt ut till sin fulla potential och därmed levererade de på sin position.
Givetvis är bröderna Sedin inte hela laget. Men de har ledaregenskaper som hjälper laget att vinna.
Detta är en central och viktig ”lag” inom ledarskap. Ledaren, chefen, VD:n, avdelningschefen ja läraren hittar en väg för laget att vinna.
De är beredda att göra vad som krävs för att laget skall gå segrande ur situationen.
Lou Holtz, tidigare huvudtränare för Notre Dame säger: ”Du är tvungen att ha stora idrottsmän för att vinna, oavsett vem tränaren är. Du kan inte vinna utan duktiga spelare, men du kan förlora med dem. Det är där coachning utgör skillnaden”.
Tre komponenter är angelägna.
För det första enhet kring visionen. Ett lag vinner inte om spelarna har olika visioner och mål. Här hjälper inte stor talang. Det behövs enhet.
För det andra behövs en mångfald av färdigheter. Var och en har sin roll i laget.
Till sist behövs en segerviss ledare som hjälper spelarna att uppfylla sin potential.
Ledaren hjälper laget till seger.
Med dessa tankar om ledarens avgörande betydelse vill jag önska alla läsare trevlig sommar och tack för att ni tagit del av mina tankar. Jag återkomer i augusti igen.

Trevlig läsning och sommar.
Anders Lindh

Annonser
 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 27 maj, 2013 i Okategoriserade

 

Belöning

Belöning är viktigt och nödvändigt. Den kan vara en klapp på axeln när jobbet är utfört. Eller ett A när alla kunskapsmålen är uppnådda. ( Ett D när man, efter förutsättningarna, gjort allt man kan). Kaffekoppen när gräsmattan är färdigkrattad. Belöningen kan vara förbestämd och därmed något som väntar eller en överraskning.
Det är också bra om den är i nivå med arbetsinsatsen.
Ge inte belöningen innan jobbet är gjort. För det krävs disciplin, både för egen del och som arbetsledare.
Annars blir det som författaren Mike Delaney sa ”Vilket företag som helst som ger samma belöning till slöfockar som till arbetsmyror kommer förr eller senare att ha fler slöfockar än arbetsmyror”.
Många barn och ungdomar lever nu med en stor press att nå målen. De fasar för att inte klara sig. Betygen blir belöningen eller kvittot på framgång eller misslyckande. Det pågår ett intensivt arbete med måluppfyllelse främst med killarna eftersom Älvsbyn lär präglas av en ”antipluggkultur” hos dessa. (Flertalet tjejer klarar måluppfyllelsen betydligt bättre än killarna). Motivet med arbetet är att skaffa förutsättningar för att studera vidare.
Nu är ju inte alla lämpade för det eller har intresse. Tyvärr är belöning för dessa mycket svag. Lite tillspetsat kan man säga att Älvsbyn har 3 exportvaror, Polarbröd, Älvsbyhus och ungdomar. Gymnasiet erbjuder till huvudelen bara program som syftar till vidare studier. Vuxenvärlden signalerar medvetet eller omedvetet att detta är det ända riktiga.
Givetvis skall vidare studier uppmuntras. Men tyvärr saknas gratifikationen ifall man väljer att återvända efter studierna för man kommer sällan ifråga vid tjänstetillsättningar som kräver högskolestudier.
När Uno Westerlund skriver historien om Älvsbyn belyser han kanske en av det allra starkaste karaktärsdragen ungefär såhär. Genom århundrandena har männen ofta arbetat utanför sockengränsen. Kvinnorna har i mångt och mycket tagit hand om jordbruket men också handeln och därmed företagandet. Detta har medfört att Älvsbyn utvecklat ett mycket jämställt företagsklimat för både män och kvinnor. Vi lär vara sverigeledande i detta. Denna ”jordmån” är speciell särskilt i fyrkanten. (Övriga orter har ofta haft statliga instanser att luta sig mot).
Kanske är det därför gymnasiet varit ledande i Ungt företagande. De har vuxit upp i myllan så att säga. Idag skall alla skolor genomsyras av entreprenöriellt lärande. Därmed har Älvsbyns skolor den allra bästa jordmånen att ta näring ur. Därför måste det också finnas belöningssystem för dem som lär och utvecklar det entrepröriella möjligheterna i kommunen. ”Export” kan inte vara det ända.
Forskning är nyttig på många sett. En del rön antyder att pojkars bristande studieresultat är relaterat till fädernas läsning av skönlitteratur. Må hända finns det en koppling. Men det blir en alldeles för enkel förskjutning av möjligheter och ansvar i sakfrågan.

Trevlig läsning
Anders.

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 15 maj, 2013 i Okategoriserade

 

Delegera.

”Den bäste direktören är den som har förstånd nog att välja ut duktiga män för att utföra det som han önskar, och självbehärskelse nog för att låta bli att blanda sig i medan de gör det” Theodore Roosevelt.
Självklart men inte alltid så lätt att genomföra. För detta bygger på minst två viktiga värden. Beröm och att vara betrodd.
De största sakerna sker bara när du ger andra beröm. Människor växer av beröm. De kommer att utvecklas. Givetvis måste det vara äkta för att fungera. I ledarskap handlar det om att vara så hjälpsam att de praktiskt taget gör sig själv överflödig. (Sådana ledare blir aldrig arbetslösa och sakar aldrig efterföljare).
Bengt Johansson, handbollsledaren som tog laget till flera stora titlar sa; ”Så förtroende så skördar du ansvar”.
Bara människor som blir betrodda med makt, kan nå sin potential. De växer.
Det här är viktigt. Jag har genom åren mött flera barn och ungdomar (även vuxna) som har starka ledargåvor men som reducerats därför att de inte uppmuntrades. I ett fall har det resulterats i att sämre sidor utvecklats.
Denna utmaning gäller både skola och idrott. Särskilt utmanande blir det i skolan där laget är viktigare än jaget. När starka alfahannar eller honer växer fram utmanas laget. Att försöka ”ta ur det” ur individen är inte görligt eftersom det är en del av personligheten. Kanske kan man dämpa det eller hindra det i laget men det finns fortfarande där. Uppgiften blir, om än svår, att kanalisera det till goda ledaruppgifter och därmed föredömen.
Varför är detta svårt. Ett par saker.
Önskan om en trygg position. Delegering är en stor utmaning mot en trygg position. Rädslan ligger i att bli överflödig. Därför tvekar man att berömma och betro andra.
Delegering medför ständig förändring och det kan upplevas utmanade. John Steinbeck slog fast, ”Det ligger i människans natur att protestera mot förändringar när hon blir äldre, och särskilt förändringar till det bättre”.
Till sist kan det bero på bristande självtillit. Människovärdet sitter i den position man har eller det arbete man utför. Att delegera medför därför ett hot mot egenvärdet.
Som Roosevelt sa välj duktiga medarbetare och håll dig undan.

Trevlig läsning
Anders Lindh

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 5 maj, 2013 i Okategoriserade