RSS

Månadsarkiv: december 2013

”Släpp fångarna loss…”

Släpp fångarna loss det är vår, skrev Hasse och Tage i en av sina oförglömliga texter.
I min förra text dedikerade jag min uppskattning till den fantastiska historiska entreprenörsjordmån som kännetecknar Älvsbyns dåtid och samtid. Den jordmånen har inneburit att kvinnligt och manligt entreprenörskap varit sverigeledande utifrån ett jämställt perspektiv.
Frågan är dock hur vi skall förvalta detta arv? Glädjande är att skolan skall ha ett entreprenörielt lärande. Detta är lite nya inriktningar och har inte hunnit sätta sig ännu.
Givetvis är det angeläget att skolan tillgodoser att det finns god kompetens när det gäller entreprenörskap. En starkare koppling till näringsliv kan bidra till detta.
Att implementera detta entreprenörskap är dock inte så enkelt vill jag påstå. Åtminstone är det en stor utmaning. Varför? Jo, de barn och ungdomar som på något sett tänker i dessa riktningar är ofta lite rastlösa. De vill vidare. Behöver utmaningar. Inom ramen för skolans olika styrsystem, mål, individuella handlingsplaner, meritvärden och betyg, är det inte självklart att entreprenörssjälen alltid finner sig till rätta. Dessa utmaningar är inte alltid lätt att hantera.
Någon ortsbo, jag minns inte vem, påstod att en betydande grupp av Älvsbyns fantastiska entreprenörer inte hade sina starkaste sidor i de teoretiska ämnena. Snarare tvärt om. Nu är det i gott sällskap. Inte häller de amerikanska presidenterna gick ut med toppbetyg. Givetvis går det att raljera och ha synpunkter på detta. Poängen är att entreprenören är lite mer rastlös och otålig av sig. Givetvis behövs kunskap men hur skall balansen se ut?
En liten rolig historia från min prästerliga arena kan belysa något att utmaningen. Det hade varit gudstjänst och bland deltagarna var en bytande grupp barn. De var lite oroligt och rörligt. Efter gudstjänsten beklagade sig kyrkvärden till predikanten över att det varit oroligt under tiden.
Predikanten svarade ungefär såhär, ”Inte kan man vara bevärad över att de är lite rörlig. Näste FN-chef finns kanske bland dem”.
Det här är något att reflektera över så att vi inte stänger ute näste ”FN-chef”.
Så därför ”Släpp fångarna loss” eller ”släpp entreprenörerna loss” de skall bära arvet vidare.

Trevlig läsning
Anders Lindh

Annonser
 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 8 december, 2013 i Okategoriserade