RSS

Månadsarkiv: mars 2014

Det är inte roligt att bli bestulen.

Det är inte roligt att bli bestulen. När jag var tvärhanden hög förlorade jag ett framdäck till min cykel, med fälg och allt. Tråkigt för pojkhjärtat som älskade att cykla. Liraren som gjorde det tillhörde, vad jag minns, grabbarna i marginalen. Anledningen till att han gjorde det var att han ville vara med sitt kompisgäng som skulle ut och cykla. Jag minns hur jag och pappa stod ute på bron hemma och diskuterade med killen om detta däck. (För övrigt var det ända gången pappa aktivt engagerade sig i min situation).
Nu är det ganska trivialt med ett cykeldäck. Det finns långt mycket värre stölder.
Att bli bestulen på sin barndom och uppväxt genom dysfunktionella familjer är mer problematiskt. Med dysfunktionell menar jag inte familjer som kämpar med alkohol eller annat missbruk. Utan vanliga, kanske rätt alldagliga utåt, familjer men där vuxenrelationerna haltar på olika sätt. Detta ”haltande” medför att barnet eller barnen på olika sätt söker kompensera detta. Huvudsumman av detta är att barnet/barnen inte får vara barn utan måste på olika sätt gömma sin riktiga identitet och vara någon annan. Hjälte, räddare, clown, osynligt eller rebell.
Men det är inte kört för det. Det finns möjligheter till förändring. Tro mig jag vet.
Att bli bestulen på rätten till inflytande och att påverka svider också. I dess sämsta former leder det till att demokratin sätts ur spel. Detta uppstår när den organisatoriska makten spelar ut den folkvalda.
Älvsbyn har historiskt sätt och fram till dags dato varit svagast i Norrbotten när det gäller eftergymnasiala utbildningar. Något som det finns anledning att fundera kring. En av anledningarna är säkert ett visst mått av nedlåtenhet mot högre studier som finns i bygderna. Nu är ärendet inte hjälpt av att den folkvalda makten konsekvent sätts ur spel. Inte bidrar det heller att tjänstetillsättningar sker med externa krafter även om de är så goda som något. Snarare förstärker det problemet.
Skulle detta sedan leda till någon form av att älvsbyborna måste räddas för sitt eget bästa har ju problemet vuxit okontrollerat.
Det finns alltid en risk med att uttrycka sig och särskilt i detta ärende eftersom det är att sätta ord på ett ansträngt problem. Men jag tar hellre risken att ropa som barnet ”kejsaren är ju naken” än att sitta tyst i skaran som ser men inte törs. Förhoppningsvis är det fler som vill göra sin röst hörd men framför allt engagera sig i samtalet om Älvsbyns framtid.

Trevlig läsning
Anders Lindh

Annonser
 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 22 mars, 2014 i Okategoriserade

 

Kycklingar…

Jag har under senaste tiden skrivit en del texter som berör en del, som jag tycker, viktiga idéer som bestämmer utvecklingen i kommunen. Med idéer menar jag mer övergripande tankar om en god utveckling. Eftersom det är valår finns det all anledning att ytterligare förstärka och förtydliga samtalet om detta.
Vi behöver skapa debattarenor, samtalsforum, frågestunder där olika idéer och idébärare möts för att blöta och stöta olika tankar och idéer om god utveckling. Det finns många frågor som har långtgående konsekvenser för Älvsbyn. Hur skall vi förvalta arvet som jämnställda entreprenörer? (Lanshövdingen var bekymrad över hur det generellt ser ut i Norrbotten). Hur skall vi bygga framtidens Älvsbyn vid/när en gruva etableras? Är Älvsbyn attraktivt?
De är inte nödvändigtvis knutna till politiken även om det ter sig mest naturligt. För hur det än är så finns det goda idéer knutna till färger lika väl som färglösa.
Det här är än en mer viktigt eftersom om vi lämnar fältet öppet kommer andra tankar och idéer att bygga framtiden Älvsbyn.
Så därför alla Älvsbybor du har en röst, både på valdagen men också att uttrycka dig med i olika forum, använd den.
Ett område där det är centralt att skapa någon form av överläggningsforum rör religionen. Senaste veckans debatt om kycklingen har visat det.
Varför? Facebookdebatten visar på både okunskap och naivitet. Ett religionsråd skulle kunna avhjälpa något.
Vi har yttrande- och religionsfrihet grundlagsskyddat i Sverige. Så måste det vara i en demokrati. Under de senaste decennierna har dock samtalet om religionsfrågor hart när dött. Inte för att de inte finns utan bara för att de syns oväsentliga.
När så centrala matinköp görs, med åtminstone religiösa apsekter även om det är omedvetet, startar en debatt som med all önskvärd tydlighet visar på att behovet av att samtal i religionsfrågor är önskvärt. Både köksbordssamtalet och flyktiga politiska synpunkter i ärendet visar på behovet. Så låt oss skapa ett råd med rådgivande funktion det skulle underlätta en hel del i vårt framtida samhällsbyggande. För hur de än är så är det också tankar och idéer i ett sam- och framtida Älvsbyn.

Trevlig läsning
Anders Lindh

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 8 mars, 2014 i Okategoriserade